Нововъзникващи тенденции в противогъбичната резистентност: нарастващо безпокойство в общественото здраве

Нововъзникващи тенденции в противогъбичната резистентност: нарастващо безпокойство в общественото здраве Противогъбичната резистентност е критичен проблем, който придоби известност през последните години, представляващ значителна заплаха за общественото здраве . Тъй като Read More …